Refresh – Fiber Wash 500 ml

12,90 

Refresh – Fiber Wash är ett mikrofibertvättmedel speciellt utvecklat för att på ett skonsamt och effektivt sätt rengöra mikrofiberdukar och tvätthandskar. Löser upp fetter, vaxer med mera. Funkar även för att tvättning av dukar som använts vid applicering av keramiska lackskydd, t ex. Refract – Quick Coat. Fungerar ypperligt att rengöra poler trissor, vaxapplikatorer eller andra ”pads” med.

Ca 5-10 ml per kilo mikrofiber. Hälles i tvättmedelsfacket på tvättmaskinen, eller så kan det användas i en sån där ”boll” i tvättmaskinen.

Storlek: 500 ml

Artikelnr: 2133 Kategorier: , ,

Beskrivning

Ca 5-10 ml per kilo mikrofiber (mer åt 10 än 5 är vår rekommendation). En kork är 10 ml, så utgå från det. Hälles i tvättmedelsfacket på tvättmaskinen, eller så kan det användas i en sån där ”boll” i tvättmaskinen.

 

FARA: Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

INNEHÅLLER: <5% Amfoteriska Tensider. 5-15% Nonjoniska Tensider.

Ytterligare information

Vikt 0,6 kg

Video