Magnify – Coating

69,90 

Magnify – Coating är ett keramiskt lackskydd gjort för att läggas av vem som helst, oavsett förkunskap. Magnify lämnar en magisk glans och ger ett mycket långvarigt skydd som står emot både kemikalier och naturens element (12-36 månader beroende på förutsättningar). Går bra att lägga på lack, fälgar, plast, glas, gelcoat, metaller mm. 30 ml räcker till ca 2-3 fullstora bilar. Helt fri från högfluorerade ämnen och VOC (volatile organic compound).

Artikelnr: 2111 Kategorier: , ,

Beskrivning

Före användning, läs instruktioner nedan eller kolla på videon.

  1. Tvätta fordonet mycket noggrant med alla kemstegen, kallavfettning, alkalisk och flygrost.
  2. Preparera ytan innan med en panel wipe (förslagsvis vår egen Prime) för att lackskyddet ska kunna binda ordentligt mot ytan. Bäst hållbarhet fås på en polerad yta men kan även appliceras på ren preparerad yta.
  3. Applicera en liten mängd i mockaduken som ni snurrat runt blocket och applicera med raka drag. Byt gärna till en ren och fräsch duk efter några paneler.
  4. Låt det torka runt 3-5 minuter (beroende på värme, luftfuktighet etc). Börja alltid med en panel och testa hur det blir.
  5. Torka av med en ren och gärna ny mikrofiberduk av valfri sort.
  6. Låt härda 12 h innan den kommer i kontakt med vatten för bäst hållbarhet. För att garantera bästa livslängd bör fordonet gärna stå i exempelvis ett garage över natten.
  7. Ta några steg tillbaka och njut av den episka glansen som kommer öka när produkten härdar.

Lämnar en magisk glans som kommer ta era fordon till nästa nivå och verkligen få lacken att poppa till ordentligt. Tillsammans med ett mycket långvarigt skydd som står emot både kem och naturens element (12 månader+, finns inga färdiga mätstandarder för hållbarhet. Allt från 12-36 månader beroende på hur förutsättningarna är.)

Denna typ av produkt kräver en så ren yta som det bara går för att man ska få ut maximalt hållbarhet och glans. Börja alltid med en mindre yta och se hur produkten fungerar på just er lack. Använd inte heller produkten ifall det är väldigt varmt eller fuktigt. 

 

FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter på för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inandas inte damm/rök/gaser. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händer, ansikte och underarmar grundligt efter användning. Undvik utsläpp i miljön.

VID FÖRTÄRING:  Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

INNEHÅLLER: Organopolysilazane, 2-Butoxyethyl Acetate.

Mer information

Vikt 0,15 kg

Video